Samarbeten

MISUs forskare samarbetar vetenskapligt med flera centra och organisationer både inom och utanför Sverige och sköter administrationen av The International Meteorological Institute in Stockholm. MISU samarbetar också med andra myndigheter och privata aktörer för att ge våra studenter en koppling till arbetslivet och det som kommer efter studierna. Det sker både genom att bjuda in föreläsare utifrån till våra kurser samt genom studiebesök. Det finns möjlighet till att göra praktik och externa examensarbeten.

 

Vi är stolta över våra alumner och hoppas att ni vill hålla kontakt med oss när ger er ut i arbetslivet. Alumner är alltid välkomna tillbaka till MISU och vi bjuder gärna in er för att komma och prata med våra studenter, något som är väldigt uppskattat. Vi ordnar regelbundna ”Väderträffar” där det finns möjlighet att berätta om sin studietid och karriär, och där studenter får möjlighet att ställa frågor.

 

Utveckling av vår utbildning sker i samråd med till exempel SMHI och Försvarsmakten som båda är en stor arbetsgivare för färdiga meteorologer. Det gäller både inom forskning, utveckling och praktisk meteorologi som prognosverksamhet. SMHI tillsammans för försvarsmakten ansvarar för utbildning i praktisk meteorologi, som även sker i samverkan med Uppsala universitet. Andra samarbeten sker med till exempel med Östersjöcentrum och Bolincentret där utbyte sker åt båda håll med både lärare och studenter.

Vi ordnar regelbundna och mycket uppskattade ”Väderträffar” där vi bjuder in olika aktörer inom branschen som får berätta om sin verksamhet och studenterna får en chans att se vad man kan arbeta med efter avslutad utbildning och knyta kontakter.

Är du intresserad av att anställa våra studenter eller att erbjuda en praktikplats/ett examensarbete? Hör gärna av dig till studievägledaren. Eller annonsera på MyCareer (länk nedan). Alla våra studenter har fri tillgång till portalen genom sitt universitetskonto. Du kan även träffa våra studenter på Naturvetenskapliga fakultetens arbetsmarknadsdag, som hålls i början av februari varje år. Om du vill ha mer information om våra utbildningar, kontakta vår studievägledare.

Rekrytera från Stockholms universitet på MyCareer

 
Carl-Gustaf Rossby. Foto: MISU

MISU administrerar "The International Meteorological Institute in Stockholm (IMI)" genom vilket forskare från utlandet kan gästa Sverige och arbeta tillsammans med svenska forskare.

Mer information om IMI kommer inom kort. Till dess hittar du information om IMI på vår engelska sida. 

Mer om The International Meteorological Institute in Stockholm (IMI)

 
Planet Earth seen from space. Photo: NASA Image and Video Library

SeRC (Swedish e-Science Research Centre) är ett strategiskt forskningscenter med forskare från KTH, SU, KI och LiU. SeRC finansierar forskningsprojekt på MISU där e-vetenskapsutveckling förbättrar forskningsmetoder inom klimatvetenskap. Detta inkluderar tex en ny kopplad kolumnmodell från havets botten till atmosfärens övre rand, maskininlärning för att reducera kostnaden för strålningsberäkningar, samt förbättrande av numeriska och beräkningstekniska aspekter för en atmosfärisk LES.

 
Tarfala research station with Aurora Borealis. Photo: Petter Hällberg/Stockholm University

Bolincentret för klimatforskning grundades 2006 av bland annat MISU som en samarbetsorganisation bland då fyra, numera sju, institutioner vid Stockholms universitet samt KTH och SMHI. Bolincentret bidrar till att öka användandet av klimatmodeller samt bedriver utbildning och olika forsknings- och förmedlingsaktiviteter.

 
Stormen Ophelia över Europa. Foto: NOAA/SMHI

SMHI (Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut) är den enskilt största arbetsgivaren för våra studenter sedan de examinerats och en viktig samarbetspartner inom forskningen. Tillsammans med SMHI har vi en masterskurs i ”Praktisk Meteorologi” och flera forskare från SMHI är doktorander på MISU. Viktiga forskningssamarbeten kretsar kring datormodeller för väder och klimat eller observationer från satellit.

 
Östersjön. Foto: Anna Karin Landin

Samarbetet med Östersjöcentrum omfattar grundutbildning, doktorandhandledning och forskning. I fokus står Baltic Sea Fellows nätverk, en strategisk satsning från Stockholms universitet som samlar forskare från åtta olika institutioner till ett marint forskningskollegium vid Östersjöcentrum där MISU representeras av Inga Koszalka. Hon integrerar ett fältarbete med R/V Electra i masterkursen Fysisk oceanografi och leder ett projekt rörande Östersjöns turbulenta strömmar och algblomningar. Mer information på Inga Koszalkas profilsida.

 

 

Kontakt

Vänligen kontakta prefekten om intresse finns för samarbete med MISU-forskare.

För IMI, vänligen kontakta IMIs administratör eller föreståndare.

Prefekt
IMI-administratör
IMI-föreståndare
På denna sida