Examen

När du är klar med dina studier och vill ta ut en examen ska du ansöka om att få ett examensbevis. För att få ett bevis över en viss examen måste kraven för denna examen vara uppfyllda.

 

Så ansöker du om examen

Du ansöker om examen via universitetets examensenhet, här hittar du information om hur du gör din ansökan.
Ansök om examen

 
  • Lokala examensbeskrivningar – gäller för dig som påbörjat dina studier inom huvudområdet HT16 eller senare. Här hittar du listan på huvudområden och de tillhörande lokala examensbeskrivningarna  
    Lokala examensbeskrivningar
  • Vilka examensregler gäller för dig som börjat studera huvudområdet innan H16?
    Examensregler
  • Yrke- och lärarexamen – Du som är antagen och har slutfört ett yrkes- eller lärarprogram enligt utbildningsplan uppfyller examenskraven för den examen programmet ska leda till.
    Examensregler
 

Examen för MISUs program

Här finner du information om examen för MISUs olika program.

Efter vårt treåriga kandidatprogram i meteorologi, oceanografi och klimatfysik kan du ansöka om en naturvetenskaplig kandidatexamen med huvudområde meteorologi på 180 hp. Examen ska innehålla minst 90 hp kurser inom huvudområdet. Se Utbildningsplanen på högersidan i Kandidatprogram i meteorologi, oceanografi och klimatfysik för info om vilka kurser som ingår i programmet. De stjärnmärkta kurserna räknas som huvudområdeskurser (totalt 108 hp).

Se informationssidorna om Examen (su.se).

Efter vårt tvååriga masterprogram på avancerad nivå kan du ansöka om en masterexamen i meteorologi, oceanografi och klimatfysik på 120 hp. Läs mer i Utbildningsplanen på högersidan i Masterprogram i meteorologi, oceanografi och klimatfysik.

Se informationssidorna om Examen (su.se).

För att ta en licentiatexamen vid MISU krävs att man först håller ett licentiatseminarium.  Mer information om MISUs regler om licentiatexamen finns i nedanstående länkar:

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i atmosfärsvetenskap och oceanografi

Examenskrav i forskarutbildningen

Licentiate seminar (engelska)

Utförlig information om kraven för doktorsexamen finns i nedanstående dokument:

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i atmosfärsvetenskap och oceanografi

Examenskrav i forskarutbildningen

 

För att erhålla en doktorsexamen skall man först disputera, varvid man försvarar sin avhandling offentligt. MISU har en utförlig beskrivning av proceduren inför en disputation, se mer på vår engelska sida:

PhD defense and dissertation

 

Kontakt

Studievägledare
Studentexpeditionen
Studierektor för kandidat- och masterutbildningar
Studierektor för forskarutbildningen
På denna sida