Information om undervisning HT21

Regler om undervisning och examination vid Meteorologiska institutionen.

Policy för undervisning på grund- och avancerad nivå

Föranlett av beskedet att Folkhälsomyndigheten lyft rekommendationen om distansundervisning fr.o.m. 2021-06-01, har rektor fattat beslut att universitetet stegvis kan återgå till undervisning och examination på campus. Med anledning till det här beslutet, och med hänsyn till förutsättningar som antal sökande till våra utbildningar, har institutionen beslutat att undervisning och examination vid MISU under höstterminen ska utföras på campus. Vi följer noggrant FHM och regeringens rekommendationer så vi förbehåller oss att snabba förändringar kan ske. För vissa moment t ex laborationer och fältstudier kommer att gälla särkilda riktlinjer och detaljerad information om dessa kommer att meddelas vid respektive kursens start.

För övrigt gäller följande:

  • Våra undervisningslokaler har anpassats så att fysisk distansering är möjlig
  • Studenter får enbart vistas på institutionen de dagar de deltar i schemalagd undervisning. Studenter uppmanas då att inte uppehålla sig i lokalerna före eller efter undervisningspassen
  • Studentpentryt får nyttjas under luncher och raster mellan olika undervisningspass
  • Studenter och medarbetare ska följa SU:s och Folkhälsomyndighetens riktlinjer rörande Covid-19, se länkar nedan
  • Håll avstånd (2 meter så ofta du kan) och respektera att andra kan ha en annan uppfattning om vad fysisk distansering innebär
  • Tvätta händerna ofta och noggrant
  • Stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk
  • Undvik rusningstrafik i största möjliga mån och försök ta dig till campus på alternativa sätt
  • Om du planerar att äta medan du är på institutionen, ta med egen lunch och om möjligt egna bestick och mugg för dryck

Länkar

https://www.su.se/corona

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Om du har några frågor inför just din kurs, kontakta kursansvarig lärare (examinator).

På denna sida