Information om undervisning VT21 och HT21 t.o.m. 31 okt

Regler om undervisning och examination.

Bild med texten VT21

Regeringen har beslutat om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare som en av åtgärderna för att hejda smittspridningen av covid-19.  Rektor har därför infört begränsningar för hur många personer som deltar i undervisning eller examination på campus.

Nytt beslut kan komma med kort varsel.

 

 

Policy för undervisning på grund- och avancerad nivå

Vid MISU anser vi att campusförlagd undervisning normalt är bäst ur pedagogisk synpunkt. Samtidigt känner vi stort ansvar både för medarbetare och studenter, och vi vill minimera risken för smittspridning.

Distansundervisning på MISU under VT21 och HT21 t.o.m. 31 oktober omfattar hybridundervisning och kursaktiviteter i form av t ex föreläsningar och övningar vid de tider som anges i schemat. Någon ljud- och/eller bildupptagning av kursaktiviteter görs ej. Om bildupptagning av någon anledning görs under en kursaktivitet, så är det föreläsaren/läraren som ansvarar för denna.

Följande gäller för MISU för VT21 och HT21 t.o.m. 31 oktober:

 • Undervisning och examination på campus begränsas till maximalt åtta studenter. Övrig undervisning sker online.
 • Inga salstentamina ska genomföras. Däremot får examination på plats genomföras för mindre grupper.

För övrigt gäller följande:

 • Våra undervisningslokaler har anpassats så att fysisk distansering är möjlig
 • Studenter får enbart vistas på institutionen de dagar de deltar i schemalagd undervisning. Studenter uppmanas då att inte uppehålla sig i lokalerna före eller efter undervisningspassen
 • Studentpentryt får nyttjas under luncher och raster mellan olika undervisningspass
 • Studenter och medarbetare ska följa SU:s och Folkhälsomyndighetens riktlinjer rörande Covid-19, se länkar nedan
 • Håll avstånd (2 meter så ofta du kan) och respektera att andra kan ha en annan uppfattning om vad fysisk distansering innebär
 • Tvätta händerna ofta och noggrant
 • Stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk
 • Undvik rusningstrafik i största möjliga mån och försök ta dig till campus på alternativa sätt
 • Om du planerar att äta medan du är på institutionen, ta med egen lunch och om möjligt egna bestick och mugg för dryck

Länkar

https://www.su.se/corona

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Om du har några frågor inför just din kurs, kontakta kursansvarig lärare (examinator).

På denna sida