Ny student

Välkommen som ny student vid Meteorologiska institutionen (MISU)! Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss.

Alla antagna får ett välkomstbrev via e-post. Där finns viktig information inför dina studier.

Regler om undervisning och examination vid MISU med anledning av covid-10.

Information om undervisning HT21


 

Antagning

Om du har fått besked att du är antagen måste du svara på det första antagningsbeskedet, som du får i början/mitten av juli respektive december, för att behålla din plats som antagen eller reserv. Anvisningar om hur du ska göra ges i ditt antagningsbesked och på antagning.se.  Efter det första urvalet sker ett andra urval, där du prövas i enlighet med dina önskemål på svarskortet.

Du måste vara registrerad vid institutionen på den kurs du ska läsa.

Du som är antagen till en kurs hos oss kan själv registrera dig med hjälp av ditt universitetskonto. Det är ditt ansvar att se till att du är registrerad på rätt kurs och registrering är ett villkor för att du ska få studiemedel.

Om du har problem med registrering, kontakta vår studentexpedition.

Kontaktuppgifter finns längre ner på denna sida.

Du som är antagen med villkor behöver kontakta vår studievägledning så att du kan styrka din behörighet innan du kan påbörja utbildningen. Gör detta så fort som möjligt och i god tid innan kursen startar.

Kontaktuppgifter hittar du längre ner på denna sida.

Är du reservplacerad på en kurs? Du blir alltid kontaktad av oss via e-post om du får en plats. Vi antar generellt ingen från reservlistan om det gått mer än 1 vecka efter terminen börjat.

Du kan göra en sen ansökan till de flesta av våra kurser och program via antagning.se. De flesta av våra program och kurser har öppet för sen anmälan fram till ca två veckor före respektive kursstart.

 

Upprop

På MISU inleds varje kurs med ett obligatoriskt upprop. Mer detaljerad information om uppropet får du via e-post.

Planerar du att påbörja utbildningen men av någon anledning inte kan delta vid uppropet, kontakta vår studievägledning. Annars riskerar du att förlora din plats.

Kontaktuppgifter finns längre ner på denna sida.

 

Som student med en dokumenterad funktionsnedsättning har du rätt att söka stöd i samband med dina studier på Stockholms universitet. Här kan du läsa mer på SU's centrala webbsidor.

 

MISU har egna föreläsningssalar och alla ligger i samma korridor som resten av institutionen. Du kommer att få ett eget passerkort för att komma in när du börjar.

Du hittar MISU på plan 6, hus C i Arrheniuslaboratoriet.

Karta över norra Frescati, Stockholms universitet. Från Google Maps.

Karta över norra Frescati, Stockholms universitet. Från Google Maps.

 

Kontakt

Studievägledare
Studentexpeditionen
Studierektor för kandidat- och masterutbildningar
Studierektor för forskarutbildningen
På denna sida