Studera utomlands

Att studera en eller två terminer utomlands är en fantastisk möjlighet att prova på en ny akademisk miljö och öka din förståelse för andra länders kulturer, språk och samhälle. Du kan åka antingen genom universitetets centrala avtal, MISUs institutionsavtal eller som s.k. Free Mover.

Fullständig information om olika möjligheter för att studera utomlands finns på SU's sida Studera utomlands.

För inspiration, se webbsidan Naturvetare i världen - SU-studenter på äventyr för exempel på SU-studenter som är eller har varit utomlands för studier.


 

Stockholms universitets utbytesavtal

Stockholms universitets utbytesavtal finns på två olika nivåer: institutionsnivå och central nivå. Ansökningsproceduren skiljer sig åt mellan de två nivåerna och därför är det viktigt att du identifierar vilken nivå avtalet ligger på innan du söker.

Mer om utbytesstudier på su.se

MISU har ERASMUS+-avtal med flera universitet i Tyskland samt ett i Prag, Tjeckien.

University of Rostock - Institute of Physics - Subject: Meteorology

Goethe University in Frankfurt - Institute for Atmospheric and Environmental Sciences

Charles University in Prague - Department of Low Temperature Physics - Subject: Meteorology

University of Leipzig - Leipzig Institute for Meteorology (LIM)

Universität Hamburg - Meteorologisches Institut

Om du är intresserad av att åka på ett Erasmus-utbyte till något av dessa universitet så kontakta studievägledaren.

Studenter vid Stockholms universitet har möjlighet att ansöka om Erasmusstipendium för att praktisera vid ett företag eller en organisation i något av de länder som ingår i Erasmusprogrammet. Se mer information på Praktik Erasmus+.

Inom EU eller EES ska studenterna i första hand använda och beställa ett europeiskt sjukförsäkringskort hos Försäkringskassan. Det ger studenten rätt till nödvändig sjukvård i det land studenten studerar till samma taxa som landets egna invånare. Kortet, som är kostnadsfritt, är giltigt i 3 år.

Försäkringskassans information om sjukförsäkringskortet

STUDENT UT-försäkringen

Stockholms universitet tillhandahåller en gruppförsäkring, Student UT, för alla utbytesstudenter som studerar eller praktiserar utomlands i en eller två terminer. Den är tecknad hos Kammarkollegiet och kostar inte studenten något. Student UT-försäkringen omfattar alla som är registrerade för utbytesstudier under ett giltigt avtal i LADOK.

Läs mer om Student-UT på Kammarkollegiets hemsida

 

Free mover

Det går även att åka utomlands och studera helt på egen hand, dvs. som free mover. Då organiserar du dina studier själv utan stöd eller ekonomiskt bidrag.


 

Kontakta utbyteskoordinatorn

Om du är intresserad av att studera utomlands via MISUs institutionsavtal eller har övriga frågor kontakta MISUs utbyteskoordinator och studievägledare.

 

Kontakt

Studievägledare
Studentexpeditionen
På denna sida