Våra utbildningar

Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet (MISU) erbjuder utbildningar i meteorologi, oceanografi och klimatfysik på grundnivå (kandidatexamen), avancerad nivå (masterexamen) och forskarnivå (doktorsexamen). Vill du jobba med väder och klimat, med atmosfären och haven? Vill du bli klimatexpert, prognosmeteorolog, oceanograf eller miljöforskare? Eller bara få förståelse för vad som påverkar klimatet? Välkommen till oss!

Sök bland våra utbildningar

MISU erbjuder program och kurser på grundnivå (kandidatexamen), avancerad nivå (masterexamen) och forskarnivå (doktorsexamen).

Samtliga våra kandidat- och masterkurser går att läsa både inom program och som fristående kurser.


 

Kandidatprogram

Bild på moln och vatten i solnedgång. Foto: MISU

Vill du tillämpa fysik och matematik för att förstå vad som styr jordens väder och klimat? Då är kandidatprogrammet i meteorologi, oceanografi och klimatfysik något för dig.

Här får du studera vädersystemens dynamik, storskalig atmosfärcirkulation, strålningsprocesser, oceancirkulation och klimatsystemets olika kretslopp. Detta ger dig grunderna för en förståelse av klimatförändringar och hur mänsklig aktivitet kan påverka klimatet.

Kandidatprogram i meteorologi, oceanografi och klimatfysik

Mer om MISUs kandidatprogram

Översikt över MISUs kurser på grund- och avancerad nivå

 


 

Masterprogram

Satellitbild över Europa Källa: NOAA/SMHI
Satellitbild över Europa. Källa: NOAA/SMHI

Efter kandidatexamen kan du läsa vårt masterprogram i meteorologi, oceanografi och klimatfysik. Detta tvååriga masterprogram ger dig omfattande möjligheter att fördjupa dina kunskaper om atmosfären och haven, väder, klimat och relaterade processer.

Våra lärare är aktiva forskare inom områden som atmosfärsfysik, atmosfärskemi, dynamisk meteorologi och fysisk oceanografi. Detta ger en undervisningen av hög klass med nära anknytning till forskningsfronten.

Masterprogram i meteorologi, oceanografi och klimatfysik

Mer om MISUs masterprogram

Översikt över MISUs kurser på grund- och avancerad nivå


 

Forskarstudier vid MISU

Isbrytaren Oden i Arktis. Foto: Karolina Siegel
Isbrytaren Oden i Arktis. Foto: Karolina Siegel

MISU erbjuder forskarstudier inom atmosfärsvetenskap och oceanografi, t.ex. dynamisk meteorologi, fysisk oceanografi, atmosfärsfysik och atmosfärskemi. Doktorandstudier är heltidsstudier under 4 års tid, med möjlighet till förlängning med 1 år genom institutionstjänstgöring, såsom t.ex. undervisning.

 

 

Doktorandutbildningen vid MISU

Generell information från SU och UHR om forskarstudier

 


 

Kurs inom lärarutbildningen

Bild på studentkommunikation i klassrum. Foto: Niklas Björling

Väder, klimat, energi och samhälle (MO5000)

Kursen behandlar väder, klimat och energianvändning i samhället. Denna kurs tar avstamp i fysiken för att adressera frågor som en blivande lärare kan tänkas få av elever.

 

 

Övrig information

Översikt över MISUs kurser på grund- och avancerad nivå


 

Orienteringskurser, kvällstid

Väderbild Foto: Ingrid Eronn

Är du intresserad av atmosfären, haven och klimatet men vill inte läsa någon längre utbildning? Våra orienteringskurser ger dig möjligheten att prova på! Dessa kurser ger på olika sätt kunskaper om våra ämnen. De speglar även meteorologins och oceanografins roll i samhället.

 

Jordens klimat och klimatförändringar, MO1004, 7.5 hp

Oceanografins grunder, MO1002, 7.5 hp

Vädrets makter, MO1003, 7.5 hp

Övrig information

Översikt över MISUs kurser på grund- och avancerad nivå

 

Grundnivå och avancerad nivå

För frågor om antagning, registrering, studieintyg, kursplanering m.m. kontaktar du vår studievägledare på studentexpeditionen. Tänk på att alltid ange dina personuppgifter och vilken kurs det gäller för att underlätta hanteringen av ditt ärende.

Studievägledare

Ingrid Eronn
Telefon: 08-16 24 18
E-post: studievagledare@misu.su.se

Information om universitetets centrala studie- och karriärvägledning

Besöksadress: Arrheniuslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16C 6 tr

Forskarutbildningen

Har du frågor om MISUs forskarutbildning?

Vänligen kontakta

Studierektor och ämnesansvarig för forskarutbildningen

Professor Michael Tjernström
Telefon: 08-16 31 10
E-post: michaelt@misu.su.se

 

Sök bland våra utbildningar