Miljöwebben

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Miljöwebben

Välkommen till Stockholms universitets miljöwebb!

Du som vill veta mer om universitetets miljöarbete kan hitta all information här på miljöwebben.

Vi är en hel organisation som arbetar systematiskt med miljöfrågan och följer kraven i miljöledningsstandarderna ISO 14001 och EMAS. Miljöhänsyn är alltså en del i vårt vardagliga arbete.

Universitetet vill minska den negativa miljöpåverkan och öka den positiva. Parollen ”att leva som vi lär” är central för universitetets miljöarbete. Alla medarbetare är med i det arbetet.

Senaste nyheter

  • Miljötänk på campus viktigt hos studenter 2019-11-20 Över 70 procent av studenterna vid Stockholms universitet tycker att det viktigt att studera på ett miljövänligt och hållbart campus. Det visar en undersökning som restaurangkonsultbolaget Attenda gjort.
  • Flygandet ökar – även tågresor och möten på distans 2019-11-08 Koldioxidutsläpp i samband med tjänsteresor ökar, även tågresandet och antalet digitala möten ökar. Det visar siffrorna som är en del av uppföljningen av Åtgärdsplanen 2019-2020.
  • Nu reviderat: Dokument som beskriver miljöledningssystemet 2019-10-18 Den 10 oktober tog Astrid Söderbergh Widding, Stockholms universitets rektor, beslut om att fastställa reviderad handläggningsordningen som beskriver hur universitetets miljöledningssystem är uppbyggt.
  • Intern miljörevision i november 2019-10-10 I november får utvalda institutioner och avdelningar vid universitetet besök av internrevisorer. Det är en del av arbetet med miljöledningssystemet.

Miljöstatus 2018

Stockholms universitet påverkar miljön direkt genom resursanvändning och utsläpp. Här hittar du status för tjänsteresor, avfall och energianvändning samt upphandling och inköp under 2018.

Miljöavvikelser och förbättringsförslag

Har du stött på tillfällen där det finns utrymme för utveckling i miljöarbetet vid universitetet? Rapportera då gärna miljöavvikelser och förslag på förbättringar.