Miljöwebben

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Miljöwebben

Välkommen till Stockholms universitets miljöwebb!

Du som vill veta mer om universitetets miljöarbete kan hitta all information här på miljöwebben.

Vi är en hel organisation som arbetar systematiskt med miljöfrågan och följer kraven i miljöledningsstandarderna ISO 14001 och EMAS. Miljöhänsyn är alltså en del i vårt vardagliga arbete.

Universitetet vill minska den negativa miljöpåverkan och öka den positiva. Parollen ”att leva som vi lär” är central för universitetets miljöarbete. Alla medarbetare är med i det arbetet.

Senaste nyheter

Miljöstatus 2018

Stockholms universitet påverkar miljön direkt genom resursanvändning och utsläpp. Här hittar du status för tjänsteresor, avfall och energianvändning samt upphandling och inköp under 2018.

Miljöavvikelser och förbättringsförslag

Har du stött på tillfällen där det finns utrymme för utveckling i miljöarbetet vid universitetet? Rapportera då gärna miljöavvikelser och förslag på förbättringar.