Foto: Niklas Björling.

Stockholms universitet är miljöcertifierat enligt miljöledningssystemen ISO 14001 och EMAS. Universitetets miljöpolicy visar ambitionsnivån för miljöarbetet. Förbättringstakten i arbetet bestäms med hjälp av miljömål och universitetets centrala miljöhandlingsplan.

Det finns tio utpekade områden där universitetet har en betydande miljöpåverkan. Några av dem är energianvändning, avfallshantering, kemikalieanvändning och tjänsteresor.

Du som student kan bidra i miljöarbetet genom att:

  • sortera ditt avfall på någon av universitetets källsorteringsstationer.
  • hjälpa till att släcka belysning och stänga av elektrisk appartur.
  • välja att cykla eller promenera till och från universitetet
  • minska dina pappersutskrifter.
  • använd termosmugg istället för engångmugg.

Engagera dig i miljöarbetet

Vill du engagera dig i miljöarbetet kan du bli studentledamot i Miljörådet? Kontakta Studentkåren för information.