Foto: Niklas Björling.

Universitetets miljöpolicy visar ambitionsnivån för miljöarbetet. Förbättringstakten i arbetet bestäms med hjälp av miljömål och universitetets centrala miljöhandlingsplan.

Det finns tio utpekade områden där universitetet har en betydande miljöpåverkan. Några av dem är energianvändning, avfallshantering, kemikalieanvändning och tjänsteresor.

Du som student kan bidra i miljöarbetet genom att:

  • sortera ditt avfall på någon av universitetets källsorteringsstationer.
  • hjälpa till att släcka belysning och stänga av elektrisk appartur.
  • välja att cykla eller promenera till och från universitetet
  • minska dina pappersutskrifter.
  • använd termosmugg istället för engångmugg.

Engagera dig i miljöarbetet

Genom att bli studentledamot i Miljörådet kan du vara med och påverka miljö- och hållbarhetsfrågor vid universitetet. Kontakta då Studentkåren för mer information.

Du kan också engagera dig i studentorganisationen Symbios som drivs av studenter som är intresserade av miljö och hållbarhet. De organiserar föreläsningar, workshops och större events vid Universitetet. 

Om du har frågor eller förslag om miljöarbetet vid universitetet, ta då kontakt med miljo@su.se.