Nätverket för studiemiljö och hållbarhet samlar studenter vid Stockholms universitet som är intresserade av miljö- och hållbarhetsfrågor och som vill påverka på central nivå.

Tillsammans identifierar nätverket problem och arbetar för en förändring. Nätverket fungerar också som en länk mellan universitetets centrala miljöråd och studenterna.

På mötena diskuterar nätverket hur universitetets miljöarbete fortskrider och verkar för att ett studentperspektiv ska tas med i miljöarbetet.

Är du intresserad av att veta mer om nätverket kontakta påverkanssekreterare för studiemiljö och hållbarhet på studentkåren: studiemiljo@sus.su.se