Studentkåren har en ledamot i Miljörådet. Vill du engagera dig i miljöarbetet kontakta kåren www.sus.su.se för mer information.

Miljörådet är universitetets styrgrupp för det systematiska miljöarbete. De beslutar om frågor som rör miljöarbetet och ansvarar för samordningen av arbetet.