Medarbetaransvar

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Miljöwebben
  4. Medarbetaransvar
 

Medarbetaransvar

"Anställdas ansvar" (6 Kb) (manustext för filmen, pdf-fil)

Miljöarbetet på Stockholms universitet är beroende av att medarbetare är delaktiga. Detta för att vi ska nå våra miljömål och därigenom minska påverkan på miljön.

Ett exempel på detta är förbrukningen av kopieringspapper. Den har minskat med cirka 20 procent mellan åren 2010 och 2012. Ett mål som universitetet inte kunde ha nått utan allas delaktighet i miljöarbetet.

Därför är viktigt att medarbetare är engagerade och tar miljöhänsyn i det dagliga arbetet.

Kontakt

Miljökoordinator

jenny.lilliehook@su.se

Miljösamordnare

Området för humanvetenskaper: nathaniel.morris@su.se

Området för för Naturvetenskap: paul.glantz@aces.su.se
 

Miljösäkra lab

margaretha.akerholm@su.se

mikael.corell@su.se

Miljöcontroller

viktor.lundborg@su.se

Miljökommunikatör

ilari.ohring@su.se