Som medarbetare ska du känna till universitetets miljöledningssystem och miljöpolicy.

Du ska också veta vilka andra policys, miljörutiner och anvisningar som berör ditt arbete. Exempel är våra avfallsrutiner och resepolicyn.

Du ska rapportera in miljöavvikelser och förbättringsförslag inom miljöarbetet.  Detta gör du i SAMIR, universitetets databas för inrapportering av tillbud, olyckor och avvikelser inom säkerhet, arbetsmiljö och miljö.

Din institution/motsvarande har tagit fram miljömål och en handlingsplan för det lokala miljöarbetet. Du ska bidra till genomförandet av dessa mål och åtgärder. Detta gäller även för universitetets centrala miljömål och handlingsplan som fastställs av rektor.

Är du osäker på något kontakta din institutionsmotsvarande miljörepresentant eller miljösamordnaren inom din områdesnämnd och fakultet/motsvarande.

Ditt ansvar i miljöarbetet:

  • Känna till universitetets miljöpolicy.
  • Följa universitetets miljörutiner och anvisningar samt miljölagstiftning som berör ditt arbete.
  • Bidra i genomförande av institutionens/motsvarande respektive universitetets miljömål och handlingsplan.