Varje år ska du ta fram förslag på miljömål och handlingsplan för din institutions/motsvarande miljöarbete.

Du följer också upp föregående års miljöarbete och redovisar resultatet till din prefekt/motsvarande. Då har du en så kallad ledningens genomgång av det lokala miljöarbetet.

Inför interna och externa miljörevisioner ansvarar du för att planera dagen och ta fram underlag till miljörevisorn. Exempel på underlag kan vara miljöhandlingsplanen eller protoll från ledningens genomgång.

Du ska ha koll på institutionens/motsvarande miljöavvikelser och förbättringsförslag inom miljöarbetet.  Du ska också driva på arbetet så att avvikelserna åtgärdas och förslag genomförs. Prefekten/motsvarande är ansvarig för att arbetet görs.

Du kommer att få besvara enkäter med frågor om det lokala miljöarbetet och hur institionen/motsvarande följer miljölagstiftningen.

Team miljö på Fastighetsavdelningen skickar ut informationsmejl om miljöarbetet. Denna information ska du kommunicera till dina medarbetare när relevant.

Hör av dig till miljo@su.se om du tycker att något kan förbättras inom universitetets miljöarbete. 

 Ditt ansvar i miljöarbetet:

  • Samordna och leda det operativa miljöarbetet på din institution/motsvarande.
  • Kunna och följa universitetets policys, miljörutiner och anvisningar samt miljölagstiftning som berör din institution/motsvarande.  Du ska informera dina medarbetare om detta.
  • Kommunicera om miljöarbetet till dina medarbetare.