Om miljöarbetet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Miljöwebben
  4. Om miljöarbetet

"Om miljöarbetet" (12 Kb)  (manustext för filmen, pdf-fil)

Stockholms universitet är ett miljöcertifierat enligt standarderna ISO 14001 och EMAS. De är miljöledningssystem som innehåller ett antal krav på hur ett miljöarbete ska bedrivas.  Ett certifikat är beviset på att en organisation uppnått kraven i miljöledningsstandarden.