Stockholms universitets miljöledningssystem

Handläggningsordning Stockholms universitets miljöledningssystem (148 Kb)  (reviderad 191029)

 

1. Organisation och ansvar

Organisation, roller och ansvar för det systematiska miljöarbetet (51 Kb) (reviderad 150305)

 

2. Miljöutredning

Kartläggning och utvärdering av miljöaspekter (167 Kb)

Miljöaspektförteckningen "netto och bruttolista" (40 Kb)

Rutin för hantering av betydande miljöaspekter (57 Kb)

Utredning om klimatkompsensering vid Stockholm universitet (54 Kb)

 

3. Miljöpolicy

Stockholms universitets miljöpolicy (31 Kb) (fastställd 160407)

Rutin för universitetets miljöpolicy (35 Kb)

 

4. Miljömål och handlingsplan

Rutin för miljömål och miljöhandlingsplan (56 Kb)

Anvisningar för framtagande av lokala miljöhandlingsplaner (44 Kb)  (reviderad 161212)

Mall för lokal miljöhandlingsplan (177 Kb)

Årshjul för det lokala miljöarbetet (270 Kb)

5. Rutiner

 - Verksamhetsrutiner och anvisningar

Avfallsrutiner för Stockholms universitet (444 Kb)  (reviderad 171006)

Rutiner för hantering av flytande kemikalierester och vattenlösningar (91 Kb) (reviderad 150323)

Destruktionsintyg narkotika, narkotikakemikalier/narkotikaprekursorer (17 Kb) (reviderad 160610)

Intyg för instrument/apparatur/utrustning/kyl/frys från laborativ verksamhet (32 Kb)

Anvisningar för klimatanpassat resande och resfria möten (67 Kb)

Anvisningar för en minskad energianvändning (69 Kb)

Anvisningar för användning av kontorspapper och trycksaker (41 Kb)

Stockholms universitets kemikaliepolicy (33 Kb)

Rutin för kemikaliehantering (78 Kb)

 

 - Dokument och dokumentstyrning

Rutin för dokumentation och dokumentstyrning av miljöledningssystemet (89 Kb)

Mall för miljödokument (157 Kb)

Översikt av dokumentation för det systematiska miljöarbetet (49 Kb) (reviderad 150401)

 

 - Miljöavvikelser och förbättringsförslag

Rutin för hantering av miljöavvikelser och förbättringsförslag (55 Kb)

Anvisning för hantering av miljöavvikelse och förbättringsförslag (50 Kb)

 

 - Miljörisker vid nödlägen och olycka

Universitetets miljörisker vid nödlägen och olycka (85 Kb)

Rutin för miljöriskbeödmning i laborativ verksamhet (59 Kb) (reviderad 160115)

Mall för miljöriskbedömning (166 Kb)

6. Kommunikation

Kommunikationsplan (266 Kb)

 

7. Utbildning

 

Rutin för säkerställande av kunskap och medvetenhet om miljöpåverkan (44 Kb)

Plan för kunskap och medvetenhet om miljöarbetet för 2017 (45 Kb)  (reviderad 170123)

 

8. Uppföljning

Rutin för mätning och övervakning av miljöprestanda (41 Kb)

Förslag på enkätfrågor om resvanor ITM (140 Kb)

Rutin för utvärdering av bindande krav (38 Kb) (reviderad 160321)

Miljöredovisning för 2017 enligt EMAS (660 Kb)

 

9. Miljörevision

Rutin för intern miljörevision (89 Kb)

Etiska regler för interna miljörevisorer - MIS (28 Kb)

Mall för miljörevisionsrapporter (177 Kb)  (reviderad 170120)

Mall för återrapportering vid miljörevision (168 Kb)  (reviderad 170928)

Intern miljörevisionsplan för HT 2017 till HT 2019 (416 Kb) (reviderad 180911)

 

10. Ständig förbättring

Rutin för ledningens genomgång (35 Kb)

Anvisningar för ledningens genomgång av miljöarbetet på institution (motsvarande) (43 Kb)  (reviderad 160321)

Mall för protokoll för ledningens genomgång av lokalt miljöarbete (14 Kb) (reviderad 180508)