Mål och plan

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Miljöwebben
  4. Om miljöarbetet
  5. Mål och plan

Miljömål och handlingsplan

Stockholms universitets miljöhandlingsplan är ett styrdokument för vårt miljöarbete. Den är tvåårig och innehåller ett antal övergripande miljömål.

Till varje mål finns det satta åtgärder och angivet vem som är ansvarar för att dessa utförs, samt beskrivet hur miljöarbetet ska följas upp.

Din institution/motsvarande ska utgå från universitetets miljöhandlingsplan när du tar fram en lokal handlingsplan. Den lokala planen ska vara ettårig.

Rutin för miljömål och handlingsplan (rev 130513) (37 Kb)

Anvisningar för framtagande av lokala miljöhandlingsplaner (44 Kb)  (reviderad 161212)

Mall för lokal handlingsplan (177 Kb)

Miljöhandlingsplan för 2016 och 2017 (73 Kb)

Kontakt

Miljökoordinator

jenny.lilliehook@su.se

Miljösamordnare

Området för humanvetenskaper: nathaniel.morris@su.se

Området för för Naturvetenskap: paul.glantz@aces.su.se
 

Miljösäkra lab

margaretha.akerholm@su.se