Mål och plan

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Miljöwebben
  4. Om miljöarbetet
  5. Mål och plan

Miljömål och handlingsplan

Stockholms universitets har integrerat miljöfrågorna i de övergripande strategierna och åtgärdsplanen. Åtgärdsplanen är tvåårig och innehåller ett antal övergripande prioriteringar för miljöarbetet.

Din institution/motsvarande ska utgå från universitetets strategier och åtgärdsplan när du tar fram en lokal handlingsplan. Den lokala planen ska vara ettårig.

Anvisningar för framtagande av lokala miljöhandlingsplaner (44 Kb)  (reviderad 161212)
Mall för lokal handlingsplan (177 Kb)

Kontakt

Miljöcontroller

viktor.lundborg@su.se

Miljökommunikatör

ilari.ohring@su.se

Laboratoriesäkerhetssamordnare

mikael.corell@su.se

Kemikaliesamordnare

johan.fang@su.se

Miljösamordnare

Området för humanvetenskaper: nathaniel.morris@su.se

Området för för Naturvetenskap: paul.glantz@aces.su.se