Om miljöarbetet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Miljöwebben
  4. Om miljöarbetet
  5. "Om miljöarbetet"

Kontakt

Miljökoordinator

Jenny Lilliehöök: jenny.lilliehook@su.se

Miljösamordnare

Området för humanvetenskaper: rebecca.rohlander@su.se

Området för för Naturvetenskap: paul.glantz@aces.su.se
 

Miljösäkra lab

margaretha.akerholm@su.se