På gång

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Miljöwebben
  4. Om miljöarbetet
  5. På gång

På gång

Här visas information om universitetet olika evenemang och utbildningar inom det interna miljöarbetet. Varje år hålls bland annat utbildningar om arbete med miljösäkra lab, universitetets avfallshantering och introduktion i systematiskt miljöarbete.

Kontakt

Miljökoordinator

Jenny Lilliehöök: jenny.lilliehook@su.se

Miljösamordnare

Området för humanvetenskaper: rebecca.rohlander@su.se

Området för för Naturvetenskap: paul.glantz@aces.su.se
 

Miljösäkra lab

margaretha.akerholm@su.se

Visste du att...

Stockholms universitets medarbetare reste cirka 45 miljoner kilometer med flyg under 2016. Detta motsvarar ungefär 16 000 flygresor, tur och retur, mellan Stockholm och London.