På gång

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Miljöwebben
  4. Om miljöarbetet
  5. På gång

På gång

Här visas information om universitetet olika evenemang och utbildningar inom det interna miljöarbetet. Varje år hålls bland annat utbildningar om arbete med miljösäkra lab, universitetets avfallshantering och introduktion i systematiskt miljöarbete.