Du kommer en introduktion i vilka lagkrav och andra krav som är kopplat till universitetets systematiska miljöarbetet. Laglistan styr innehållet i universitetets miljörutiner, såsom avfallsrutinerna och rutinen för att ställa miljökrav vid upphandling och inköp. Den är också utgångspunkten för att följa upp hur din institution/motsvarande efterlever lagar och andra krav.

Observera att ingen genomgång av regelkrav som omfattar laborativ verksamhet ges. Denna del behandlas på utbildningen i "miljösäkra lab".

Tillfällen

7 mars kl. 9-11, Södra huset, plan 6, Hus F

10 oktober kl. 13-15, Södra huset, plan 6, Hus F

Anmäl dig via miljo@su.se senast den 28 februari till första tillfället och 3 oktober till andra.

Välkomna!