Du kanske har märkt att du numera kan lägga kuvert, böcker och post-it-lappar bland returpappret. Att det kommit nya skyltar i miljöstationen och att det finns möbler där studenter och besökare kan källsortera. Det är några satsningar som universitetet gjort för att förbättra avfallshanteringen.

Anmälan görs till via mejl till miljo@su.se senast den 13/2 till första tillfället, 22/8 till det andra och 8/11 till det tredje.

Tillfällen

20/2, kl. 14-15.30, F614, Södra huset, plan 6, hus F

29/8, 9.30-11.00, F614, Södra huset, plan 6, hus F

14/11, 13-14.30, F614, Södra huset, plan 6, hus F

Välkomna!

Se filmen om universitetets avfallshantering