Du kommer att få lära dig mer om universitetets rutiner för att miljösäkra laboratorier och tips om förändringsarbete.

”Kemikalieanvändning” och ”Utsläpp till vatten” har pekats ut som två områden med potentiell negativ miljöpåverkan. Det är därför universitetet arbetar med att miljösäkra laboratorier. Arbetet bidrar också till en säkrare arbetsmiljö.

Utbildningen hålls på engelska.

Anmälan görs till via mejl till miljo@su.se senast den 12 oktober.

Det finns 12 platser så ”först till kvarn” gäller.

Föreläsare: Margeretha Åkerholm