Vid en revision vill miljörevisorn träffa olika personer på din institution/motsvarande såsom prefekt, inköpare, labansvarige. Revisorn vill också titta på dokumentation som visar hur ni arbetar med er miljöpåverkan.

Inför besöket är det alltså några saker som du och dina medarbetare behöver förbereda.

Checklista för medarbetare vid miljörevision

  • Du ska känna till miljöpolicyn och veta var du hittar den.
  • Du ska veta vilka miljörutiner, anvisningar och andra dokument relaterat till miljöarbetet som gäller för ditt arbete.
  • Du ska veta hur och var du lämnar en miljöavvikelse eller förbättringsförslag inom miljöarbete.