Senaste nyheter

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Miljöwebben
 4. Om miljöarbetet
 5. Senaste nyheter

Senaste nyheter

 • Utsläpp från flyg minskade med 70 procent under coronapandemin 2020-06-18 Under maj månad minskade koldioxidutsläppen från flyg med 70 procent jämfört med februari. Det visar nu siffror från universitetets upphandlade resebyrå.
 • Installation av solceller på Geovetenskapens Hus 2020-06-18 Nu påbörjar Akademiska Hus arbetet med att installera solceller på taket på Geovetenskapens Hus, hus U. Elen kommer byggnaden tillgodo.
 • Ny webbsida: Kunskapsbank för miljöforskning 2020-06-16 Bolincentret för klimatforskning och Vetenskapens Hus lanserar nu en gemensam webbsida som innehåller nyheter om aktuell miljö- och klimatforskning. Initiativtagare är Eva Gylfe, forskningskommunikatör vid Institutionen för geologiska vetenskaper.
 • ”Hållbarhet måste integreras i verksamheten” 2020-05-06 Hållbarhet är ingen separat fråga utan måste integreras i hela universitetets verksamhet, enligt Johan Kuylenstierna. Sedan februari är han rektorsråd för hållbarhet.
 • Analys: ”Coronaviruset kan lära oss att bli mer klimatsmarta” 2020-05-06 Coronautbrottet gör att medarbetere sköter möten och föreläsningar hemifrån, därför ser man också en tillfällig minskning i universitetets klimatavtryck. Finns det då något i vårt förändrade beteende som vi kan ta med oss i arbetet för att nå ett klimatneutralt universitet?
 • Rapport för 2019: Utsläppen från flyg minskade per anställd – men ökade på totalen 2020-05-06 Under 2019 minskade koldioxidutsläppen från flyg vid tjänsteresande med 0,8 procent per anställd. Samtidigt ökade koldioxidutsläppen på totalen.
 • Tillfälligt avbrott för universitetets miljöcertifiering 2020-05-06 Efter att det externa företag som skulle genomföra miljörevision vid Stockholms universitet inte fullföljt sitt åtagande tvingas universitetet tillfälligt avbryta sin miljöcertifiering. Strävan är att vara certifierad igen senast våren 2021.
 • Cykeldagen skjuts fram 2020-04-23 Den cykeldag som skulle ägt rum 12 maj vid Frescati, ställs in. Anledningen är coronautbrottet.
 • Medievetare tar in hållbarhet i forskning och undervisning 2020-04-15 Universitets strategier betonar att olika aspekter av hållbarhet ska beaktas inom verksamheten, inte minst forskningen. Institutionen för mediestudier försöker nu att omsätta strategierna i praktiskt handlade.
 • Breitholtz ny ordförande för Miljörådet 2020-02-11 Professor Magnus Breitholtz, prefekt vid Institutionen för miljövetenskap, blir ny ordförande för Miljörådet efter Cynthia de Wit.
 • Ny metod kartlägger tidigare svårfångade växthusgasutsläpp 2020-02-11 Ungefär hälften av alla utsläpp av växthusgaser kommer från tidigare inte kartlagda källor. Det visar det preliminära resultatet från en ny förstudie av universitetets utsläpp.
 • Resultat miljörevision: Engagemang genomsyrar arbetet 2019-12-16 Medvetenhet och engagemang genomsyrar miljöarbetet vid universitetet. Det visar resultatet från den interna miljörevisionen.
 • Miljötänk på campus viktigt hos studenter 2019-11-20 Över 70 procent av studenterna vid Stockholms universitet tycker att det viktigt att studera på ett miljövänligt och hållbart campus. Det visar en undersökning som restaurangkonsultbolaget Attenda gjort.
 • Flygandet ökar – även tågresor och möten på distans 2019-11-08 Koldioxidutsläpp i samband med tjänsteresor ökar, även tågresandet och antalet digitala möten ökar. Det visar siffrorna som är en del av uppföljningen av Åtgärdsplanen 2019-2020.
 • Nu reviderat: Dokument som beskriver miljöledningssystemet 2019-10-18 Den 10 oktober tog Astrid Söderbergh Widding, Stockholms universitets rektor, beslut om att fastställa reviderad handläggningsordningen som beskriver hur universitetets miljöledningssystem är uppbyggt.
 • Intern miljörevision i november 2019-10-10 I november får utvalda institutioner och avdelningar vid universitetet besök av internrevisorer. Det är en del av arbetet med miljöledningssystemet.
 • Forskare vid klimatdemonstration: "Läget är allvarligt" 2019-09-28 Under fredagen deltog forskare från universitetet i klimatstrejken i Stockholm. Bland de medverkande på scenen fanns Line Gordon, chef för Stockholms Resilience Centre.
 • Universitetet skriver på FN-avtal om klimatarbete 2019-09-16 I juni undertecknade Astrid Söderbergh Widding, rektor för Stockholms universitet, FN:s avtal om globala hållbarhetsmål för högre utbildning. Det är det första lärosäte i Sverige som gör det.
 • Pedaltramp och hjulsnurr även under 2020 2019-08-28 Även nästa år anordnas cykeldagen vid universitetet – och det blir då för andra gången i rad.
 • Klimattänk vid evenemang i Aula Magna 2019-06-19 Att försöka minska på universitetets klimatpåverkan är något som man strävar efter vid evenemang i Aula Magna. Det menar Mats Lindberg som är gruppledare för Konferensservice.
 • Ökat flygresande vid universitetet 2019-05-21 Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med flygresor utgör en stor del av universitetets miljöpåverkan. Nu ska resebyrån erbjuda tåg som förstahandsval vid kortare resor.
 • Vägen mot ett hållbart universitet 2019-05-21 Hållbar utveckling ska enligt strategierna genomsyra arbetet vid Stockholms universitet. Men vad innebär det i praktiken?
 • Fler hakar på trend med vegetarisk mat vid evenemang 2019-05-20 Bolincentret för klimatforskning var tidigt ute med vegetarisk mat som norm vid evenemang. Redan 2016 infördes att deltagare behöver ange om de vill ha kött på interna och externa evenemang. Anges ingenting får deltagaren lakto-ovo-vegetarisk mat (utan kött, fisk och skaldjur).
 • Zoom underlättar resefria möten 2019-05-20 Miljöteamet vid Fastighetsavdelningen erbjuder utbildningar i program som stödjer resefria möten. Det rör sig då främst om mjukvaran Zoom (och i viss mån Skype for Business).
 • Kartläggning syftar till att minska energiförbrukningen 2019-04-11 Just nu pågår arbetet med att kartlägga universitetets energiförbrukning. Syftet är att ta fram energiåtgärder för att se vid vilka områden energiförbrukningen bäst kan minskas.
 • Mindre miljöpåverkan vid avveckling av IT-utrustning 2019-04-10 Minskade utsläpp av koldioxidekvivalenter och en större del återvunnet material. Det är resultatet efter att IT-avdelningen har börjat arbeta med sin avvecklingstjänst.
 • Siffror från årsredovisning: Mängden inlämnat farligt avfall ökar 2019-04-10 Mängden inlämnat farligt avfall fortsätter att öka. Det visar årsredovisningen för den laborativa verksamheten som skickades in till Miljöförvaltningen i mars. – Det handlar helt enkelt om att vi har blivit bättre på att hantera vårt farliga avfall, säger Margaretha Vickes Åkerholm som är miljöhandläggare vid universitetet.
 • Klimatavtryck ska minskas genom resfria möten 2019-03-27 Underlätta för resfria möten och göra det lättare att välja alternativ till flyg. Det är två metoder i arbetet med att försöka minska universitetets klimatavtryck.
 • Miljöarbetet nu i bibliotekets verksamhetsberättelse 2019-03-08 I år kom miljöarbetet med i bibliotekets verksamhetsberättelse. Ökad medvetenhet och medarbetarens delaktighet är två nycklar till framgång.
 • Nu inrapporterat: Universitetets interna miljöarbete 2019-03-01 Nu är universitetets arbete med miljöledningssystemet inlämnat till Naturvårdsverket och Utbildningsdepartementet.
 • SAMIR får ett nytt utseende 2018-12-11 Från och med den 1 januari kommer formulärens utseende i SAMIR vara annorlunda men innehållet är oförändrat.
 • Årets miljöarbete har gett positiva resultat 2018-06-12 Miljörådets uppföljning av universitetets arbete med miljöpåverkan visar att den negativa miljöpåverkan har minskat och den positiva ökat under år 2017.
 • Universitetets miljöarbete efter fyra års miljöcertifiering 2018-06-12 Efter fyra års miljöcertifiering har miljörådet sammanställt styrkor och svagheter i miljöledningssystemet. De utmaningar som framkommit ska nu ses över inför den externa miljörevision som sker i september 2018.
 • Ladda bilen på universitetet 2018-01-15 Medarbetare, studenter och besökare som reser med elbil till och från universitetet kan självklart ladda bilen på Frescati universitetsområde.
 • Stockholms universitet klarade omcertifieringen inom miljö 2017-10-09 Stockholms universitet fortsätter vara en miljöcertifierad verksamhet. I veckan kom beviset i form av ett miljöcertifikat. Nu pågår arbete med att korrigera de brister som uppdagades vid den externa miljörevisionen.
 • Stockholms universitet klarade omcertifieringen inom miljö 2017-10-09 Stockholms universitet fortsätter vara en miljöcertifierad verksamhet. I veckan kom beviset i form av ett miljöcertifikat. Nu pågår arbete med att korrigera de brister som uppdagades vid den externa miljörevisionen.
 • Miljöstationen i Södra huset är låst 2016-08-16 Från med den 30 juni kommer miljöstationen i Södra huset, Hus D, plan 3, vara låst för allmänheten. Alla medarbetare kommer in i miljöstationen med sitt passerkort.
 • Universitetets nya vision och mål för miljöarbetet 2016-05-09 "Stockholms universitet ska genom sitt miljöarbete verka för att kontinuerligt minska sin negativa miljöpåverkan. Universitetet ska också förmedla kunskap i frågor som rör miljö och hållbar utveckling samt skapa medvetenhet om och engagemang för miljöfrågorna vid universitetet och i det omgivande samhället.”
 • Uppdraget om resfria möten 2016-02-29 I årets regleringsbrev fick Stockholms universitet i uppdrag att använda Trafikverkets 10-stegsmodell för resfria möten, vars syfte är att vägleda myndigheter i att mötas utan att resa. Uppdraget ska genomföras vid sidan av arbetet med att minska tjänsteresornas utsläpp av koldioxid.
 • Universitetet klarade miljöcertifieringen 2014-09-12 I juni kom beskedet att Stockholms universitet blir miljöcertifierat, och nu har även själva certifikatet kommit. Certifieringen är ett bevis på att universitetet arbetar kontinuerligt och systematiskt med sin miljöpåverkan.
 • Första miljöredovisningen enligt EMAS 2014-06-30 Stockholms universitetet miljöredovisning som följer följer kraven i EMAS är färdig.
 • Hållbar utveckling i forskning på Stockholms universitet 2013-10-01 Universitetets bibliometriker, Per Ahlgren , har på uppdrag av Miljörådet vid Stockholms universitet gjort en bibliometrisk studie av hur begreppet hållbar utveckling (HU) syns och utvecklas i universitetets forskning.