Senaste nyheter

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Miljöwebben
 4. Om miljöarbetet
 5. Senaste nyheter

Senaste nyheter

 • Ladda bilen på universitetet 2018-01-15 Medarbetare, studenter och besökare som reser med elbil till och från universitetet kan självklart ladda bilen på Frescati universitetsområde.
 • Stockholms universitet klarade omcertifieringen inom miljö 2017-10-09 Stockholms universitet fortsätter vara en miljöcertifierad verksamhet. I veckan kom beviset i form av ett miljöcertifikat. Nu pågår arbete med att korrigera de brister som uppdagades vid den externa miljörevisionen.
 • Kampen mot matsvinnet har börjat 2016-10-13 Sedan sex veckor tillbaka kan du som matgäst på restaurang Lantis följa utvecklingen av arbetet med matsvinnet. Gästernas matsvinn har gått från 219 kilo och till 198 kilo per vecka.
 • Miljöstationen i Södra huset är låst 2016-08-16 Från med den 30 juni kommer miljöstationen i Södra huset, Hus D, plan 3, vara låst för allmänheten. Alla medarbetare kommer in i miljöstationen med sitt passerkort.
 • Universitetets nya vision och mål för miljöarbetet 2016-05-09 "Stockholms universitet ska genom sitt miljöarbete verka för att kontinuerligt minska sin negativa miljöpåverkan. Universitetet ska också förmedla kunskap i frågor som rör miljö och hållbar utveckling samt skapa medvetenhet om och engagemang för miljöfrågorna vid universitetet och i det omgivande samhället.”
 • Uppdraget om resfria möten 2016-02-29 I årets regleringsbrev fick Stockholms universitet i uppdrag att använda Trafikverkets 10-stegsmodell för resfria möten, vars syfte är att vägleda myndigheter i att mötas utan att resa. Uppdraget ska genomföras vid sidan av arbetet med att minska tjänsteresornas utsläpp av koldioxid.
 • Universitetet klarade miljöcertifieringen 2014-09-12 I juni kom beskedet att Stockholms universitet blir miljöcertifierat, och nu har även själva certifikatet kommit. Certifieringen är ett bevis på att universitetet arbetar kontinuerligt och systematiskt med sin miljöpåverkan.
 • Första miljöredovisningen enligt EMAS 2014-06-30 Stockholms universitetet miljöredovisning som följer följer kraven i EMAS är färdig.
 • Hållbar utveckling i forskning på Stockholms universitet 2013-10-01 Universitetets bibliometriker, Per Ahlgren , har på uppdrag av Miljörådet vid Stockholms universitet gjort en bibliometrisk studie av hur begreppet hållbar utveckling (HU) syns och utvecklas i universitetets forskning.

Visste du att...

Stockholms universitet sorterar ut ungefär 200 ton returpapper varje år. Detta motsvarar cirka 2800 träd . Returpappret används bland annat till att göra dagstidningar eller hushållspapper.