Viktor Lundborg, miljöcontroller vid Stockholms universitet.

– Även om vi befinner oss i ett beklagligt läge finns det ju också  en del positiva beteenden som vi kan ta med oss i vårt framtida arbete att bli ett klimatneutralt universitet, säger Viktor Lundborg, miljöcontroller vid Stockholms universitet.

Under mars har de digitala mötena åttafaldigast jämfört med januari. De flesta av e-mötena sker i Sverige, men även Storbritannien, Tyskland och USA toppar listan över var mötesdeltagarna befinner sig.

– Antalet möten, föreläsningar och webinarier på distans har ökat kraftigt vid universitetet. Och då vi inte flyger i samma utsträckning så reduceras också vår påverkan på klimatet från flygresor, säger Viktor Lundborg.

Topplistan: Nio länderna med flest mötesdeltagare. Foto: Niklas Björling.

I mars minskade antalet flygresor radikalt. Under mars månad har det hittills bara gjorts cirka 200 flygresor, vilket kan jämföras med de 1700–1800 som görs under en månad i vanliga fall.

Även om förändringen är kortvarig menar Viktor att coronaviruset har lärt medarbetare vid universitetet att ställa om i kris vilket ger en synergieffekt av minskade utsläpp. Något som han också menar på kan gynna oss framöver.

– Vi får mer träning i att mötas online, vilket jag tror kan vara bra för att i framtiden minska universitetets miljöpåverkan men även öka universitetets digitala närvaro i samhället och på den globala arenan. Målkonflikten mellan minskade utsläpp och internationalisering kanske luckras upp något då vi ser att ett virtuellt möte kan användas för att mötas internationellt, säger Viktor Lundborg.