Magnus Breitholtz är ny ordförande för Miljörådet. Foto: Eva Dalin/Stockholms universitet.

–  Att som ordförande för miljörådet få vara en del av det arbete som måste göras för att nå detta tuffa mål känns både oerhört angeläget och spännande. Det faktum att Stockholms universitets forskning inom miljö- och klimatområdet i många avseenden är världsledande betyder att vi har massor av experter på området inom organisationen. Det är en resurs som jag ser som en självklarhet att vi ska nyttja för att kartlägga universitetets klimatpåverkan som att ta fram nödvändiga regler, policys och riktlinjer, säger Magnus Breitholtz, han fortsätter:

– Det har knappast undgått någon att vi idag står inför stora globala samhällsutmaningar på miljöområdet, inte minst vad gäller klimatförändringen. Precis som resten av samhället måste även Stockholms universitet göra sitt yttersta för att minska sitt eget klimatavtryck. Jag är därför mycket glad att vi har en rektor som driver på frågan, vilket inte minst undertecknandet av FN:s avtal om globala hållbarhetsmål för högre utbildning visar, säger Magnus Breitholtz.

LÄS MER: Universitetet skriver på FN-avtal om klimatarbete

Miljörådet upprättades 1998

Sedan inrättandet av Miljörådet 1998 har Cynthia de Wit, professor i miljövetenskap vid Institutionen för miljövetenskap, varit ordförande. Det var även hon som var med och såg till att universitetet blev miljöcertifierat. Att nu Cynthia väljer att överlämna stafettpinnen väcker förstås ett par frågetecken.

– Jag kände att det var en bra tidpunkt att lämna över detta uppdrag till en ny och yngre kraft som kan fortsätta driva denna positiva utveckling och komma med nya infallsvinklar och idéer. Då har jag även några år kvar på Stockholms universitet där jag kan vara ett stöd till den nya ordföranden om han så vill, säger Cynthia de Wit.

FAKTA MILJÖRÅDET

Miljörådet är det organ vid universitetet  är med och  driver miljöarbetet framåt. Miljörådet beslutar om universitetsgemensamma vägledande stöddokument inom miljöledningssystemet och om förslag till dokument av principiell betydelse inför beslut av rektor. Det rapporterar det systematiska miljöarbetets prestanda och föreslår förbättringar till universitetsledningen.

Rådet består av sex ledamöter. Fyra föreslås av respektive fakultet och utses av rektor. En föreslås och utses av studentkåren. Ordförande utses av rektor.

Miljörådet inrättades av universitetsstyrelsen den 17 december 1997 och höll sitt första sammanträde den 11 juni 1998.