Det är en speciell tid att påbörja ett nytt uppdrag när samhället befinner sig i kris, och universitetet ställer om större delen av verksamheten till distansarbete. Vad som konkret ska hända med universitetets hållbarhetsarbete de närmsta åren återstår för det nya rektorsrådet att diskutera med ledningen, men en sak ser Johan Kuylenstierna helt klart framför sig – hållbarhet är ingen separat fråga.

– Det är viktigt att inte se hållbar utveckling som ett separat projekt, och inte heller bara som en miljöfråga. Högre utbildning och forskning är grundpelare i ett hållbart samhälle. Jag vill att alla ska förstå att det varje person gör vid universitetet är jätteviktigt och en del av en hållbar samhällsutveckling, säger han.

Johan Kuylenstierna är rektorsråd för hållbarhet sedan februari. Foto: Niklas Björling.

Att göra hållbarhet till en integrerad del universitetets verksamhet ser Johan Kuylenstierna som utmaningen de kommande åren. Han hoppas att Stockholms universitet ännu tydligare ska jobba med de stora samhällsförändringarna vi står inför, till exempel Sveriges klimatmål eller livsmedelsstrategi. Eller de många frågor som uppkommer efter coronakrisen, som berör till exempel samhällets sårbarhet, globalisering eller förändring av beteende.

– Jag vet att det här inte är helt okontroversiellt. Många tycker att forskning ska ha avstånd till politik. Och jag håller med om att det ska finnas fri grundforskning. Däremot kan Stockholms universitet säga att vi ser samhällsutmaningarna, och att vi ska jobba med frågorna och utbildning av kompetensen som krävs.

Hållbarhetsforum våren 2021

Några konkreta projekt har det nya rektorsrådet redan på gång. Johan Kuylenstierna kommer att fortsätta ansvara för Hållbarhetsforum, nästa är planerat till våren 2021. Om regeringens planer på ett internationellt högnivåmöte år 2022, Stockholm plus 50, går i lås hoppas han också att Stockholms universitet kan medverka. Dessutom vill han se ännu närmre samarbete med övriga lärosäten i Stockholm, och kanske en forskarskola med doktorander från olika håll.

Trots att det låter som ett enormt uppdrag att integrera hållbarhet i hela verksamheten, tror Johan Kuylenstierna att det kanske låter krångligare än vad det är.

– Det kanske inte är så ofantligt stort, det handlar mer om att skapa förståelse för att det du håller på med ändå är en viktig del av ett hållbart samhälle. Stockholms universitets roll är att utbilda morgondagens arbetskraft och bedriva kvalitativ forskning. Det finns en fantastisk drivkraft på universitetet. Det är en ynnest att få ha en sådan här roll under en period, säger Johan Kuylenstierna.

Text: Anna-Karin Landin
Foto: Niklas Björling