Här påbörjar Akademiska hus installationen av solceller på Geovetenskapens Hus. Foto: Jorgen Larsson

Solcellsanläggningen består av 365 stycken så kallade monokristallina solcellsmoduler som baseras på kisel. Solens strålar slår loss elektroner vandrar de till solcellens framsida och skapar på så sätt en positiv laddning på baksidan, vilket i sin tur skapar likström.

– Solcellerna kommer att ligga plant mot taket och genererar ungefär 92 000 kWh per år. Elen kommer helt byggnaden tillgodo och minskar behovet av motsvarande volym tillförd el, säger Jorgen Larsson som projektledare på Akademiska Hus.

Under hösten kommer även Akademiska Hus att installera solceller på Frescatibacke (byggnad 88:1) vid Svante Arrhenius väg 21 A som kommer att generera cirka 72 000 kWh per år.
Arbetet beräknas vara klart i augusti 2020.

År 2015 installerades även en solcellsanläggning för hus Y (lilla huset) som genererar 50 000 kWh per år.