Högskolerestauranger matsvinnsprojekt ”Make a difference” är ett pågående projekt 2016-17 på flera av bolagets restauranger i Sverige. Målet är att minska mängden mat som slängs i produktionen och av matgästerna.

För att nå dit har restaurang Lantis vid Stockholms universitet ändrat sina rutiner i produktionen och serveringen. Det handlar om att förbättra planeringen av inköp och användningen av råvarorna. Det handlar också om att fråga gästerna hur många potatisar eller hur mycket ris de vill ha, för det är oftast potatis och ris som slängs av matgästerna. Vidare att försöka påverka gästernas beteende genom att puffa för att inte ta för mycket från sallads- och brödbuffén. Restaurangen FRESH i Frescatihallen är ett exempel där de arbetar med att puffa. Matavfall från köket och mat som blir över på matgästens tallrik sorteras ut till återvinning. Avfallet skickas till biogasrötning och blir till biobränsle. För att uppmärksamma gästerna om matsvinnet mäter restaurang Lantis mängd matavfall som slängs och redovisar resultaten på griffeltavlor i matsalen.

Hur kan jag påverka matsvinnet?

Alla kan vara med i arbetet med att påverka mängden mat som slängs. Som matgäst kan du påverka genom att ta mindre mängd mat, om du vet med dig att du brukar slänga exempelvis sallad eller potatis. Om du råkar ta för mycket kan du lämna matresterna i kärlet för matavfall. Hemma kan du påverka genom att planera dina inköp för att undvika överinköp och att inte hinna med att äta upp maten. Vidare kan du påverka genom att lukta på maten istället för att följa bäst-före-datum för att bedöma om maten är ätbar. Du kan också påverka genom äta upp matresterna och använda alla delarna av råvarorna, exempelvis stjälken på broccolin. Du kan även påverka genom att tömma dina förpackningar ordentligt såsom yoghurtkartongen eller kaviartuben.

Enligt Naturvårdsverket uppkommer ungefär 1,3 miljoner ton matavfall per år. Dom siffrorna inkluderar inte mat och dryck som hälls ut i avloppet. Hushållen svarar för 717 000 ton vilket motsvarar cirka 74 kilo per person och år eller 0,8 kilo matavfall för en familj på fyra personer varje dag. Arbete med matsvinn begränsar klimatpåverkan, användningen av vatten och utsläppen av gifter samt övergödningen.