– Hittills visar kartläggningen att stand-by-läget på vår utrustning förbrukar en hel del el. Energiboven är exempelvis kylskåp och kopiatorer vid universitetet, säger Jenny Lilliehöök, miljökoordinator vid universitetet, om kartläggningsarbetet.

Sedan 2017 har universitetets elanvändning ökat. Det är en av anledningarna till varför kartläggningen genomförs. Utifrån resultatet görs sedan en lista med de prioriterade åtgärdsförslag på vilka områden universitetet bör fokusera på för att dra ned på  energiförbrukningen.