Jenny Lilliehöök miljökoordinator vid Stockholms universitet. Foto: Eva Dalin

Jenny Lilliehöök, miljökoordinator vid Stockholms universitet, menar att arbetet med miljöledningssystemet innebär att man kontinuerligt arbetar med att försöka minska universitetets direkta miljöpåverkan, där tjänsteresor utgör en del. Hon betonar vikten av resfria eller digitala möten.

– Vi arbetar just nu med att förbättra förutsättningarna för våra medarbetare att mötas digitalt. Vi ser att antalet digitala möten ökar. Och det är en av åtgärderna som universitetet har satt som en övergripande åtgärd för 2019-2020, säger Jenny Lilliehöök.

Vid Stockholms universitet kan bland annat e-mötestjänsten Zoom användas för att skapa resfria möten. Videoprogrammet kan användas av alla som har ett universitetskonto.

– Vad vi verkligen kan jobba på är att se över vårt flygande. Här behöver man vid en tjänsteresa ställa sig frågan om man verkligen behöver resa eller om man kan ersätta det med ett digitalt möte istället, säger Jenny Lilliehöök.

Läs mer: Mötesverktyget Zoom på Stockholms universitet

Ökade upphandlingskrav

Under 2017 och 2018 arbetade Jenny tillsammans med upphandlingsavdelningen vid universitetet för att få in hållbarhetsaspekter som en normal del i inköp och upphandling.

– Idag ser vi att miljö och sociala aspekter lyfts på ett annat sätt än tidigare. Vilket är jättekul, säger Jenny Lilliehöök.

 Jenny nämner bland annat trycktjänster och inköp och avveckling av IT-produkter.

Läs mer: Hållbar IT vid Stockholms universitet

Alternativ till flyg

Från och med i juli har även de upphandlade resebyråerna som krav på sig att alltid i första hand erbjuda mer miljövänliga resealternativ.

– Om jag exempelvis beställer en resa till Köpenhamn kommer då systemet först att erbjuda tågalternativ. Dessutom kommer resenären att få information om vad resan innebär i koldioxidutsläpp, säger Jenny Lilliehöök.

På institutionsnivå vid universitetet menar Jenny att man i dagsläget arbetar med att underlätta för personal att kunna ta tåg eller andra färdmedel.

–  Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) står för mellanskillnaden om det kostar mer att ta tåget än att flyga för att stimulera fler av medarbetarna att välja miljövänliga alternativ. Andra institutioner väljer att ta båten till Helsingfors istället för flyget. Det finns verksamheter som åker kollektivt istället för taxi. Det är många saker som görs på institutionsnivå, säger Jenny Lilliehöök, hon fortsätter:

– Man försöker också att minska sitt klimatavtryck på andra sätt. Flera institutioner arbetar med att öka inslag av vegetariskt vid julbord och fika. Ett annat unikt exempel är arbetet med att ersätta tryckta böcker med digitala böcker för att minska koldioxidutsläppen, avslutar Jenny Lilliehöök.