Det finns totalt tio el-laddstolpar att tillgå. Två stycken utanför NPQ-huset och fyra på Kräftriket samt fyra på Södra husets parkeringen vid Studenthuset. För att kunna använda laddstolparna behöver man bara betala parkeringsavgift. Egen sladd kan pluggas in.