Miljöbrevet

Miljöbrevet

Miljöbrevet innehåller information om universitetets systematiska miljöarbete. Brevet är riktat till medarbetare vid Stockholm universitetet och skickas till miljörepresentanter 10 gånger per år.

2017

Miljöbrevet januari 2017 (15 Kb)

Miljöbrevet för februari 2017 (14 Kb)

Miljöbrevet för mars 2017 (14 Kb)

2016

Miljöbrevet för januari 2016 (14 Kb)

Miljöbrevet för februari 2016 (24 Kb)

Miljöbrevet för mars 2016 (16 Kb)

Miljöbrevet för april 2016 (18 Kb)

Miljöbrevet för maj 2016 (42 Kb)

Miljöbrevet för juni 2016 (29 Kb)

Miljöbrevet för augusti 2016 (14 Kb)

Miljöbrevet för september 2016 (21 Kb)

Miljöbrevet för oktober 2016 (16 Kb)

Miljöbrevet för november 2016 (15 Kb)

Miljöbrevet för december 2016 (16 Kb)

Visste du att...

Stockholms universitet sorterar ut ungefär 200 ton returpapper varje år. Detta motsvarar cirka 2800 träd . Returpappret används bland annat till att göra dagstidningar eller hushållspapper.