73 procent av alla respondenter svarade "Väldigt viktigt" eller "Viktigt". Foto: Viktor Gårdsäter


– Tydligt är att många studenter ofta handlar något på caféer och restauranger när de är på plats.  Klimat- och miljövänlig mat är det som efterfrågas vid campusområdet, men också tanken om att cateringföretagen ska fasa ut engångsförpackningar vid servering, säger Anna Knoph samordnare för studiemiljö vid Stockholms universitets studentkår.

Enkäten besvarades av studenter under våren 2019 och var beställd av Akademiska hus. Den gjordes genom ett samarbete mellan Stockholms universitet, Stockholms universitets studentkår och Akademiska hus. Resultatet från enkäten har framförallt använts inom ombyggnationsprojekt på campus innefattande Framtidens lärandemiljöer och Albano.