Kilo koldioxidutsläpp från flyg under perioden 2015–2019. Foto: pixabay.com/Ilari Ohring.

– I genomsnitt släppte varje anställd ut 876 kilo koldioxid från flygresor under 2019 – vilket är något lägre om man jämför med 2018. Även om det är en liten minskning är det ändå ett litet steg i rätt riktning, säger Viktor Lundborg, miljöcontroller vid Stockholms universitet.

På totalen ökade koldioxidutsläppen från flyg med 45 ton, något som innebär en ökning på en procent. Här har Viktor två förklaringar.

– Under 2019 blev vi helt enkelt fler som arbetar vid universitetet, vilket kan vara en bidragande faktor till att vi flyger mer. En annan faktor kan vara att vi fått mer forskningsbidrag som kräver resor, säger Viktor Lundborg.

Fakta

Fakta flygandet vid Stockholms universitet 2019:

  • Totalt flög vi 48 786 mil, vilket motsvarar nästan 1 920 varv runt jordklotet.
  • Flygandet orsakade utsläpp på drygt 4 300 ton koldioxid.
  • Sedan 2017 har utsläppen i samband med flyg minskat med 1,6 procent per årsanställd.