Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet. Foto: Eva Dalin


– Vi vill visa på att vi verkligen behöver en drastisk samhällsförändring för att motverka vår klimatpåverkan. Universitetet spelar en stor roll för miljö- och hållbarhetsområdet genom forskning och utbildning. Samtidigt behöver vi också minska våra egna klimatpåverkande utsläpp, säger Astrid Söderbergh Widding.

Avtalet innebär att universitetet nu gör åtagande för ett trepunktsprogram. Det innebär arbete för att radikalt minska det egna koldioxidutsläppet och stärka klimatforskning samt att utveckla miljö- och hållbarhetsutbildningar över disciplinära gränser.

Läs mer på UN environment: Higher and Further Education Institutions across the globe declare Climate Emergency

Initiativtagare är Bolincenter vid Stockholms universitet.

Läs mer: Stockholm University signs global call for Climate Emergency

I dagsläget har 76 lärosäten och 7500 institutioner inom högre utbildning över hela världen undertecknat avtalet.

FAKTA

Överenskommelsen är internationell och till för högre lärosäten. Den är en strategi för arbetet med hållbarhetsmålen i Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling. Målsättningen för Agenda 30 syftar bland annat till att utrota fattigdom och hunger och förverkliga de mänskliga rättigheterna.

Det som gör att programmet riktar sig till högre utbildning är att det framförallt fokuserar på två mål: god utbildning för alla (mål 4) och att bekämpa klimatförändringarna (mål 13).

Genom att skriva under avtalet gör nu universitetet åtagande för ett trepunktsprogram. Det innebär att universitetet ska:

  • Vara koldioxidneutralt under tidsspannet 2030–2050.
  • Mobilisera fler resurser för handlingsorienterad klimatforskning och kompetensskapande.
  • Utveckla miljö- och hållbarhetsutbildningar över disciplinära gränser.