Avfallshantering

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Miljöwebben
  4. Så gör du
  5. Avfallshantering
 

Avfallshantering

 

 

"Vad gör vi med avfallet?"  (manustext till filmen, pdf-fil)

Varje år producerar universitetet i genomsnitt 900 ton avfall per år. Det mesta av avfallet återvinns till energi eller blir ny råvara.

Stockholms universitets ambition är att förbättra sorteringen av avfall. Du som anställd är en viktig del i detta arbete.

På våra miljöstationer kan du lämna allltifrån din uttjänta dator till plastförpackningar.

Det finns även miljöstationer för studenter och övriga besökare. Där kan man lämna förpackningar och returpapper.

Våra avfallsrutiner ska följas av alla anställda, studenter och andra verksamma på universitetsområdena Frescati, Kräftriket och Sveaplan. För de övriga universitetsområdena exempelvis på Alba Nova eller i Kista på Institutionen för data- och systemvetenskap gäller lokala avfallsrutiner.

Kontakt

Miljöcontroller

viktor.lundborg@su.se

Miljökommunikatör

ilari.ohring@su.se

Laboratoriesäkerhetssamordnare

mikael.corell@su.se

Kemikaliesamordnare

johan.fang@su.se

Miljösamordnare

Området för humanvetenskaper: nathaniel.morris@su.se

Området för för Naturvetenskap: paul.glantz@aces.su.se