Kontorsavfall

Sortera kontoravfall

Här hittar du Stockholms universitet rutiner för sortering av kontorsavfall och avfallsskyltar.

Är du osäker på något som rör källsortering, hör med miljörepresentanten på din institution/motsvarande eller miljösamordnarna för områdena eller miljökoordinator.

Kontakt

Miljökoordinator

jenny.lilliehook@su.se

Miljösamordnare

Området för humanvetenskaper: nathaniel.morris@su.se

Området för för Naturvetenskap: paul.glantz@aces.su.se
 

Miljösäkra lab

margaretha.akerholm@su.se