Foto: Hans Andersson Recycling AB
Foto: Hans Andersson Recycling AB

 

Klassificering/sortering
Tonerkassetter/färgpatroner innehåller huvudsakligen plast, tonerpulver och vissa detaljer i metall. De tonerkassetter som är Svanenmärkta kan återanvändas flera gånger innan de går till energiåtervinning. Tonerpulvret är kontrollerat utifrån ett miljö- och hälsofarligt perspektiv.

Insamling/hantering
De använda tonerkassetterna, tonerflaskorna och färgpatronerna ska samlas in och lämnas på närmaste miljöstation.

Tonerkassetter och färgpatroner läggs i den kartong som finns utsatt på miljöstationen. Observera att tonerflaskor läggs i kärlet för returplast.

Märkning/etikettering
Miljöstation ska vara skyltad med beskrivande text (svenska och engelska) och/eller symbol.

Förvaring på miljöstation
Kartong.

Avlämning/transport
De använda tonerkassetterna och färgpatronerna returneras till tillverkarens produktionsanläggning.

Slutligt omhändertagande
Tonerkassetterna och färgpatronerna sorteras först när det kommer till anläggningen. Den största delen av kassetterna och patronerna återanvänds i tillverkningen av nya tonerkassetter och färgpatroner. De kassetter och patroner som är trasiga, vissa delar i plast och rester av tonerpulver går till energiåtervinning och förbränns i Mora fjärrvärmeverk.

Specifik lagstiftning
SFS 2014:1075           Förordning om producentansvar för elutrustning