Labavfall

Sortera Labavfall

Här hittar du universitetets rutiner för hantering avfall från labverksamhet.

Alla typer av farligt avfall utom det radioaktiva märks med avfallsetikett och lämnas i rum M212, Svante Arrhenius väg 16F. Öppettider är onsdag och fredag kl. 10.30 - 11.00. Perioden 15 juni–15 augusti 2019 öppet enbart onsdagar

Radioaktivt avfall

Radioaktivt avfall märks med avfallsetikett och varselsymbol för joniserande strålning samt lämnas i rum A205 (mitt emot SU-butiken) på onsdagar kl. 09.45–10.15.

Hämtning och kontakt

Kontakta universitetets avfallsentreprenör SEKA Miljöteknik AB för hämtning av farligt avfall på institutionen och övriga frågor.

Kontaktpersoner: Daniel Sellberg, daniel.sellberg@sekamiljoteknik.se, 070-795 00 26 och Patrik Karlsson patrik.karlsson@sekamiljoteknik.se, 070-795 00 27.

Kontakt

Miljökoordinator

jenny.lilliehook@su.se

Miljöcontroller

viktor.lundborg@su.se

Miljökommunikatör

ilari.ohring@su.se

Laboratoriesäkerhetssamordnare

mikael.corell@su.se

Kemikaliesamordnare

johan.fang@su.se

Miljösamordnare

Området för humanvetenskaper: nathaniel.morris@su.se

Området för för Naturvetenskap: paul.glantz@aces.su.se