Universitetet berörs av en mängd lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd som är kopplat till miljöpåverkan.

Du som medarbetare hittar många av dessa lagar och krav infogade i universitetets miljörutiner och andra anvisningar. Exempel är avfallsrutinerna eller inköp- och upphandlingsföreskrifterna.

I universitetets miljölaglista kan du söka efter miljölagar och andra krav som kan vara relevant för ditt arbete.

Klicka på puffen "Universitetets miljölaglista" för att komma åt listan.

Varje år kontrollerar universitetet om verksamheterna följer miljölagstiftningen. Enkäter skickas till institutioner/motsvarande.

I rutinen för utvärdering av bindande krav preciceras arbetet med att följa upp hur universitetet efterlever miljölagstiftningen.

Rutin för utvärdering av bindande krav (38 Kb)