Stockholms universitetsbibliotek är stora konsumenter av kopieringspapper. De senaste två åren har de arbetat med att minska sin förbrukning och nästan lyckats halvera sin konsumtion.

Deras förbrukning är nere på 372 500 A-4 ark per år. Vad har de gjort för något?

De har numera dubbelsidig utskrift som default på alla sina kopiatorer. De har sett över sina utskriftsvanor och kommit fram till vilka dokument som har varit onödiga utskrifter. Ett exempel är dagordningen till alla möten. Den som kallar till möten ansvarar för att den visas digitalt på skärm.

”Många bäckar små” kan leda till stora besparingar. Biblioteket har på två år minskat sina utgifter för kopieringspapper med 17 250 kr per år.