För att undvika det behöver alla som arbetar med kemikalier ha kunskap om riskerna och det behövs rutiner för att förebygga och undvika olyckor. Mer detaljerad information finns i Rutin för kemikaliehantering.

Universitetet arbetar för att uppnå miljösäkra laboratorier. Läs mer om det i Kemikaliepolicyn och universitetets miljöhandlingsplan. 

För information om hur du gör med kemikalierester, se under Avfallshantering.

Stockholms universitets kemikaliepolicy (33 Kb)

Rutin för kemikaliehantering (78 Kb)