Det kan vara svårt att veta om en vara eller tjänst är ett bra miljöval. Då kan miljömärkningen vara ett bra stöd.

Kriterierna för miljömärkning kan också användas som miljökrav vid upphandling.

Universitets inköps- och upphandlingspolicy är att miljöhänsyn ska tas vid inköp och upphandling.

Vill du lära dig mer om miljökrav vid upphandling?

På Upphandlingsmyndighetens hemsida finner du svar på många frågor om att ställa miljökrav. Där hittar du också en massa förslag på miljökrav inom olika produktområden.

Du kan också fråga universitetets Inköpssektion om reglerna för att ställa miljökrav vid upphandling.