Om du gör det hjälper du till att förebygga att miljöpåverkan inte uppstår och förbättra universitetets miljöarbete.

Miljöavvikelse

Vad är då en miljöavvikelse? En miljöavvikelse sker då miljölagstiftning eller styrande dokument för miljöarbetet inte följs. Det kan exempelvis röra sig om att någon har lagt en hel del kartong i kärlet för plastförpackningar eller att det saknas dekaler på en avfallsbehållare.

Gör din miljöavvikelse via webbformuläret i SAMIR

Ge förslag

Ett förbättringsförslag kan exempelvis vara ett förslag att universitetet har en sajt för byta och ge bort begagnade saker såsom möbler och labinstrument.

Har du förbättringsförslag om miljöarbetet vid Stockholms universitet? Skicka ditt förslag till jenny.lilliehook@su.se

Därför ska du rapportera

Det är viktigt att du som medarbetare rapporterar in miljöavvikelser och lämnar förbättringsförslag. Annars får inte universitetets ledning kännedom om brister och fel inom miljöarbetet eller vad som kan förbättras.

Andra ärenden i SAMIR

I inrapporteringssystemet SAMIR kan du också göra anmälan om brott, incidenter och arbetsskada eller arbetssjukdom.

Läs mer: Länkar till SAMIR under Stödsystem