SAMIR är ett inrapporteringssystem för anmälan om brott, incidenter, arbetsskada, arbetssjukdom och miljöavvikelser. Svar på din anmälan får du via e-post. Du kan även logga in och följa ditt ärende. Klicka på den länk nedan som ditt ärende gäller.
 
Observera att man måste använda formulären för SAMIR-ärenden för att göra en anmälan.Man får inte mejla till serviceportalen/Helpdesk.

 

Polisanmälan:

https://arendehantering.su.se/AutoGen.aspx?page=161

 

Anmälan av tillbud eller arbetsskada/sjukdom:

https://arendehantering.su.se/AutoGen.aspx?page=159


Rapportering av miljöavvikelse:

https://arendehantering.su.se/AutoGen.aspx?page=160