Disputation: Yangzhou Yuan

Disputation

Datum: onsdag 14 juni 2023

Tid: 10.00 – 12.00

Plats: Hörsal 4, hus 2, Albano, Albanovägen 18

Avhandlingens titel: Policy, Institutions and Misallocation

Sammanfattning av avhandlingen

Avhandlingen innehåller tre modeller. I kapitel 1 illustreras att ofullständiga finansmarknader orsakar felallokeringar och påverkar det internationella handelsmönstret. Länder med mer fullständiga marknader tenderar att specialisera sig på riskfyllda sektorer. I kapitel 2 används en generationsöverskridande nyttofunktion. Analysen visar att fertilitetsbegränsningar minskar social rörlighet och skapar felallokeringar genom flera olika kanaler. Kapitel 3 visar att finansiellsegmentering i Kina är orsaken till bostadsbubblor och felallokeringar. Bubblor förbättrar allokeringen genom att tränga ut ineffektiva investeringar.

Doktorand: Yangzhou Yuan, Stockholms universitet

Opponent, handledare och ordförande

  • Opponent: Karl Walentin, docent i nationalekonomi, Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet
  • Handledare: John Hassler, professor i nationalekonomi, Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet
  • Ordförande: Ann-Sofie Kolm, professor i nationalekonomi, Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet

Betygsnämndsledamöter

  • Roine Vestman, docent i nationalekonomi, Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet
  • Marieke Bos, docent i finansiell ekonomi, Handelshögskolan i Stockholm
  • Chuan-Zhong Li, professor i nationalekonomi, Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet
  • Ingvild Almås, professor i nationalekonomi, Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet (suppleant)