Casselpriset vårterminen 2020

Nationalekonomiska institutionens Casselpris, som inrättades år 2006, utdelas varje termin till upp till tre studenter (ibland fyra) med särskilt framstående studieresultat på kurserna inom Nationalekonomi I under närmast föregående termin.

Foto: Ingmarie Andersson

Pristagarna vårterminen 2020 är (i bokstavsordning):

Albin Annell, Anton Östmark, Tilda Eklund och Alva Palmaer.

Gratulerar!

Adam Jacobsson, Studierektor