Casselpriset vårterminen 2021

Nationalekonomiska institutionens Casselpris, som inrättades år 2006, utdelas varje termin till upp till tre studenter (ibland fyra) med särskilt framstående studieresultat på kurserna inom Nationalekonomi I under närmast föregående termin.

Träd med färger

 

Pristagarna vårterminen 2021 är (i bokstavsordning):

Frank Luthardt, Lisa Nordquist och Moa Steen.

Gratulerar!
 
Adam Jacobsson, Studierektor